Toimitusehdot

Nämä yleiset toimitusehdot koskevat Suomen Hierontakeskuksen  internetsivuston kautta tilattuja lahjakortteja. Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Suomen Hierontakeskuksen ja lahjakortin ostajan (jäljempänä ostaja) sekä Suomen Hierontakeskuksen ja lahjakortin saajan välisessä sopimussuhteessa. Lahjakortin ostaja ja saaja voivat olla sama henkilö. Suomen Hierontakeskuksella on oikeus perua tehty tilaus tai purkaa kauppa, mikäli yleisiä sopimusehtoja tai palvelukohtaisia erityisehtoja on rikottu.

Palvelukohtaisten erityisehtojen soveltaminen
Kunkin palvelun kuvauksen yhteydessä on esitetty kyseistä palvelua koskevat ehdot sekä mahdolliset erityisehdot. Palvelukohtaisia erityisehtoja sovelletaan näiden yleisten toimitusehtojen lisäksi. Mikäli palvelukohtaisten erityisehtojen ja näiden yleisten toimitusehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan palvelukohtaisia erityisehtoja.

Ostoprosessi
Ostaja ostaa lahjakortin Suomen Hierontakeskusin verkkokaupasta. Suomen Hierontakeskus lähettää ostetut lahjakortit ostajan tilauslomakkeessa ilmoittamaan osoitteeseen (ostaja tai lahjakortin saaja), kun ostotapahtuma ja ostajan maksusuoritus on rekisteröitynyt järjestelmään. Suomen Hierontakeskus lähettää ostajalle sähköpostitse tilausvahvistuksen ostetusta lahjakortista.
Alle 18-vuotiaalta ostajalta edellytetään edunvalvojan suostumus ostamiselle. Suomen Hierontakeskus voi varmistaa edunvalvojan suostumuksen sähköpostitse tai puhelimitse.

Lahjakortin sisältö
Voimassa oleva lahjakortti kelpaa maksuksi lahjakortissa ilmoitettuun palveluun ja ilmoitetulle palveluntarjoajalle. Palvelun sisältö on mahdollisimman tarkasti kuvattu Suomen Hierontakeskusin verkkokaupan sivustolla. Jos palvelusta kuitenkin herää kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä Suomen Hierontakeskukseen; info@suomenhierontakeskus.fi tai puh: 044 069 6916.

Lahjakortin voimassaolo
Lahjakortti on voimassa lahjakortissa ilmoitetussa ostopäivämäärästä 6kk. Palvelu on käytettävä lahjakortin voimassaoloaikana.

Lahjakortin käyttäminen
Lahjakortti toimii maksuvälineenä lahjakortissa ilmoitetun palveluntarjoajan palveluun. Lahjakortti on esitettävä palveluntarjoajalle palvelua maksettaessa. Useimmat Suomen Hierontakeskuksen myymät palvelut edellyttävä ennakkoon tehtävää varausta. Lahjakorttia vastaan ei palauteta rahaa.

Peruutusoikeus
Lahjakortin ostajalla on oikeus peruuttaa Suomen Hierontakeskuksen internetsivuston kautta tehty lahjakortin tilaus 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun ostaja tai lahjakortin saaja on vastaanottanut lahjakortin. Palautusoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli lahjakortti on jo käytetty. Peruutusoikeutta ei myöskään ole, jos palvelun ajankohta on varattu tai palveluntarjoaja on aloittanut valmistelut palvelun suorittamiseksi. Ostajan on palautettava lahjakortti tilauksen peruuttamisen yhteydessä. Suomen Hierontakeskus suorittaa mahdolliset hyvitykset ostajan ilmoittamalle pankkitilille kuukauden kuluessa peruutuksen vastaanottamisesta.

Vastuunrajoitus
Suomen Hierontakeskusin myymät lahjakortit oikeuttavat maksuvälineeksi lahjakortissa ilmoitetusta palvelusta ja ilmoitetulle palveluntarjoajalle. Suomen Hierontakeskuksen vastuu rajoittuu aina enintään lahjakortin nimellisarvoon.
Kokemuskauppa ei vastaa vahingoista tai viivästyksistä, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure, kuten esimerkiksi lakosta, työsulusta, maksuvälinesaarrosta, tietoliikennehäiriöstä.

Muutokset tilaus- ja toimitusehtoihin
Suomen Hierontakeskus pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtojaan. Tilaajan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin tilaus- ja toimitusehtoihin.

Sovellettava lainsäädäntö ja oikeuspaikka
Näihin yleisiin toimitusehtoihin sekä Suomen Hierontakeskuksen ja ostajan ja Suomen Hierontakeskuksen ja lahjakortin saajan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimussuhteesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaisee Helsingin käräjäoikeus. Siltä osin kuin sopimukseen sovelletaan kuluttajansuojalakia, sopimuksen osapuolena oleva kuluttaja voi nostaa kanteen myös kotipaikkansa käräjäoikeudessa.